Press "Enter" to skip to content

Tíz jelölt az önkormányzati választáson Sárkeresztesen

Két hét állt az ajánlóívek kitöltésére, szeptember 9-én lejárt a határidő, hogy a 2019. október 13-i önkormányzati választáson indulni szándékozók leadják jelentkezésüket a Helyi Választási Irodánál. Ezt követően a Helyi Választási Bizottság hitelesítette a beérkezett jelentkezéseket, valamint sorsolással meghatározta a szavazólapon megjelenő jelöltek sorrendjét, ami alapján az alábbi határozatot tette közzé:

SÁRKERESZTESI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Sárkeresztes

Kossuth u. 44.

8 0 5 1

Iktatószám: S/1026-14/2019.

 

SÁRKERESZTESI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

17/2019. (IX.9.) határozata

egyéni listás képviselőjelöltek sorrendjének sorsolásáról

 

A Sárkeresztesi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9. napján megtartott ülésén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

A Sárkeresztesi Helyi Választási Bizottság a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a következők szerint határozza meg:

 

Sorszám Név Jelölő szervezet/független jelölt
1. Igari Balázs független jelölt
2. Kiliti Eszter független jelölt
3. Pánczél Péterné független jelölt
4. Horváth Vilmos László független jelölt
5. Kerpel Csaba független jelölt
6. Varga-Pekalics Patricia független jelölt
7. Gesztesi Dávid független jelölt
8. Irsáné Vieger Brigitta független jelölt
9. Tieger Balázs független jelölt
10. Szalai József független jelölt

 A sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 I n d o k o l á s

 A Ve. 160. § (1) és (2) bekezdése szerint aszavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 21. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a jogszabályban megjelölt határidőig a következő jelöltek bejelentése történt meg:

 

Név Jelölő szervezet/független jelölt
Varga-Pekalics Patricia független jelölt
Gesztesi Dávid független jelölt
Kerpel Csaba független jelölt
Szalai József független jelölt
Igari Balázs független jelölt
Horváth Vilmos László független jelölt
Kiliti Eszter független jelölt
Pánczél Péterné független jelölt
Irsáné Vieger Brigitta független jelölt
Tieger Balázs független jelölt

A fentiekre tekintettel a Sárkeresztesi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után kezdődő ülésén a bejelentett jelöltek sorrendjét sorsolással a rendelkező részben foglaltak szerint meghatározta.

Polgármester-jelölt:         Krähling János független jelölt

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44.§ (1) bekezdésén, 46. §-án,  a jogorvoslatról történő tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

 

Sárkeresztes, 2019. szeptember 9.

 

Nagy Tiborné

Sárkeresztesi Helyi Választási Bizottság

Elnöke

A határozat hiteles verziója ITT érhető el.

Tehát az önkormányzati választás megtartására kijelölt helyszínen, a Művelődés Házban október 13-án 6:00 és 19:00 óra között hat jelölt neve mellé szükséges X-et tenni a felsoroltak közül. Átjelentkezésre még október 9-én 16 óráig van lehetőség.

Kérjük, éljenek választójogukkal és vegyenek részt az önkormányzati választásokon.

Kapcsolodó tartalom:

Önkormányzati választás 2019: Szükséges ajánlás számok, mozgóurna, átjelentkezés

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye a sárkeresztesi választópolgároknak