Press "Enter" to skip to content

Önkormányzati választás 2019: Szükséges ajánlás számok, mozgóurna, átjelentkezés

 

Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint
Helyi Választási Iroda Vezetője
8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44.
Tel/fax: 22/596-009
E-mail: korjegyzo@sarkeresztes.t-online.hu

Szám:                   S/158-3/2019.

KÖZLEMÉNY

az egyéni listás valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

A választási eljárásról szóló  2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§ alapján az egyéni listás valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény ( a továbbiakban: Törvény) 9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerületválasztópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

A Törvény9. § (3) bekezdése szerintpolgármesterjelölt az, akita 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-ajelöltnek ajánlott.

Sárkeresztes községben a választópolgárok száma a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján: 1286 fő.

Fentiek figyelembevételével megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán:

  • polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma 39
  • egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma 13.

    Sárkeresztes, 2019. augusztus 8.

dr. Iván Szilvia a Helyi Választási Iroda Vezetője                                                                     

 

Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként ön kérelmet nyújthat be egy adott választáshoz kapcsolódóan, vagy igénybe veheti a folyamatosan benyújtható kérelmeket. A folyamatosan benyújtható kérelmek aztán a soron következő választások mindegyikére érvényesek lesznek, amíg nem módosítja vagy törli ezeket.

Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgárként az alábbi névjegyzéki kérelmek benyújtására van lehetősége.

Kitűzött választásokhoz benyújtható kérelmek

(Ilyen kérelmet csak akkor tud benyújtani, ha van kitűzött választás, amelyen használható. A kérelem csak egy választásra – ha egy napon több választást is tartanak, akkor az aznap megtartott választásokra – szól.)


Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek

(Ilyen kérelmet  választások közötti időszakban is be lehet nyújtani. A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól, amíg vissza nem vonja azt.)

Forrás: www.valasztas.hu