Press "Enter" to skip to content

Beiskolázás Sárkeresztesen

1-2

Tájékoztatjuk, hogy a 2016/2017. tanévi általános iskolai beiratkozás időpontja:

2016. április 14-én (csütörtökön) és 2016. április 15-én (pénteken)  8.00 – 19.00 óra között lesz.

Az általános iskolai beiratkozás ideje a Bársony István tagiskolában:

•             2016. április 14 (csütörtök)                          8.00-19.00 óra között

•             2016. április 15 (péntek)                              8.00-19.00 óra között

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

•             A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

•             A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

•             Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

•             óvodai szakvélemény,

•             tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,

•             sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

•             Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2 számú

melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. (3. számú

melléklet) Az iskolában már ott lesz a kitöltendő nyilatkozat, nem kell vinni!

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.

1.            Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése a 2014: CV. törvény 28. § 10. pontja alapján módosult, „az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola)”.

2.            A felvétel elutasítása esetén a szülő, a(z) Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül, bizonyíthatóan tértivevénnyel. Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 102. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani, a Székesfehérvári Tankerület részére címezve. (8000 Székesfehérvár Petőfi S. u. 5.) Az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére és ő saját hatáskörében döntését másodfokon meghozza.

A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

Forrás: http://www.barsonyiskola.com/index.php/beiskolazas

Be First to Comment

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ellenőrző kód: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.